Välkommen till Terracama Mättteknik !


Vi är ett konsultföretag inom mätningsteknik.


Vi tillhandahåller tjänster inom inmätningar, utsättning, mängdberäkningar, mängdregleringar, stomnät, projektering
samt underlag för relationshandlingar.


Uppdragsgivare är oftast privata marknaden inom bygg- och anläggning,
men även uppdrag inom kommunal & statlig sektor är av intresse.


Vi håller hög noggrannhet och kompetens på våra projekt.


Vi inser vikten av att vara tillgänglig även efter produktionstiden,
för att snabbt och enkelt kunna bistå med kompletteringar el likn.


Välkommen att kontakta oss
 
  Terracama Mätteknik     Majorsgatan 32 ,  852 38 Sundsvall        070-325 75 50    info@terracama.se