Referenser


Här är ett urval av projekt som vi medverkat i

 • Projekt Botniabanan E7511 Gimonäs,  Umeå.
  Sammanställning av mätunderlag till relationshandlingar.
  Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB,
  Väg och anläggning Norr

 • Ågesta Broväg,  Farsta Strand.
  Utsättning/Inmätning av VA / EL-ledningsnät, vägterrass
  kantsten, torgytor
  Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB,
  Region Väg och Anläggning Stockholm/Mälardalen

 • Länna Industriområde,  Huddinge
  Utsättning/Inmätning till bergarbeten för nybyggnad väg.
  Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB,
  Region Väg och Anläggning Stockholm/Mälardalen

 • Villa Berg,  Österåker kommun Täby
  Utsättning nybyggnad villa.
  Viss rådgivning närliggande bergförstärkningar.
  Uppdragsgivare: Adminicon AB, Kista

 • Drakudden,  Upplands Bro Stockholm
  Utsättning utbyggnad gymnastikhall.
  Uppdragsgivare: Arosgruppen Arkitekter AB, Uppsala

 • Kv Fikonet Barnängsgatan,  Södermalm Stockholm
  Utsättning/Inmätning nytt busstorg, kantsten.
  Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB,
  Region Väg och Anläggning Stockholm/Mälardalen


Tidigare projekt med medverkan innan egen firmastart
 • Projekt Botniabanan E7501 Gimonäs,  Umeå.
  Mätchef, mängdberäkning och mängdreglering.
  Sammanställning av mätunderlag till relationshandlingar.
  Utsättning/Inmätning  jvg-terrass, va, bullerskydd mm.
  Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB,
  Väg och anläggning Norr

 • Projekt Vinterbro E6/E18 Oslo,  Norge.
  Utsättning/Inmätning tunneldrivning
  Uppdragsgivare: Statens vegvesen, Norge

 • Projekt Botniabanan E6618 Håknäs,  Nordmaling
  Mätansvarig för tunneldrivning, tunnelinredning
  Uppdragsgivare: Mika Civil & Marine Contractor AS, Norge

 • Projekt Botniabanan E5613 Husum
  Mätansvarig för tunneldrivning, tunnelinredning
  Uppdragsgivare: Mika Civil & Marine Contractor AS, Norge

 • Projekt Botniabanan E6513 Ava,  Nordmaling
  Mätansvarig för tunneldrivning, tunnelinredning
  Uppdragsgivare: Mika Civil & Marine Contractor AS, Norge

 • Projekt Botniabanan E4421 och E4441 Överhörnäs
  Utsättning/Inmätning jvg-terrass, vägterrass, va
  konstbyggnader: viadukter, vägförstärkningar mm
  Uppdragsgivare: Veidekke Sverige AB

 
  Terracama Mätteknik     Majorsgatan 32 ,  852 38 Sundsvall        070-325 75 50    info@terracama.se  
 


kongberget_R303.gpx

Ladda ner koordinaterna som en gpx-fil